Latihan 10 – Burung Terbang dipipiskan Lada

Syahadan, pada suatu hari, maka Tun Perak datang menghadap, duduk di tanah samasama orang banyak. Maka kata bentara yang bergelar Seri Amerta kepada Tun Perak, “Tuan Tun Perak, segala orang Kelang ini menghadap baginda mengadukan halnya kepada Duli Yang Dipertuan. Adapun orang teluk rantau yang lain semuanya menghadap laki-laki juga; adapun orang Kelang ini menghadap bahawa Tun Perak dengan membawa perempuan sekali. Mengapakah maka demikian fiil tuan?”

Maka tiada disahut oleh Tun Perak kata itu. Sekali lagi Seri Amerta berkata, itu pun tiada disahuti oleh Tun Perak. Genap tiga kali Seri Amerta berkata itu, maka barulah disahuti oleh Tun Perak, katanya, “Hai Seri Amerta, tuan hamba dengan pedang tuan hamba sebilah itu juga, hendaklah baik baik tuan hamba peliharakan, jangan diberi berkarat, jangan kemakanan matanya. Akan pekerjaan kami orang bekerja ini, di mana tuan hamba tahu? Adapun akan sekarang Duli Yang Dipertuan di dalam negeri ini dengan perempuan anak isteri dan segala perkakas. Maka benarkah pada fikir tuan hamba, kami sekalian datang dengan laki-laki juga, dengan begini jauh Selat Kelang? Jikalau satu hal negeri ini, apa hisab pada kami sekalian? Sebab itulah maka segala orang Kelang ini hamba suruh bawa dengan anak isterinya sekali. Nescaya berperang dengan bersungguh-sungguh hatinya; kurang-kurang ia berlawankan Duli Yang Dipertuan lebih ia berlawankan anak isterinya bersungguh-sungguh.”

Dipetik daripada ‘Burung Terbang Dipipiskan Lada’ Dalam antologi Sejadah Rindu.

i. Berikan maksud rangkai kata jangan kemakanan matanya.

Maksud rangkai kata jangan kemakanan matanya ialah usah dibiarkan rosak.

——————————-

ii.  Tun Perak memberikan beberapa peringatan kepada Seri Amerta. Nyatakan peringatan-peringatan tersebut.

Antara peringatan Tun Perak kepada Seri Amerta adalah supaya dia menjaga pedangnya daripada berkarat dan kemakanan.

——————————-

iii.  Pada pendapat anda, wajarkah Tun Perak menyuruh orang Kelang datang ke Melaka untuk berperang dengan membawa anak dan isteri mereka?

Pada pendapat saya, Tun Perak wajar menyuruh orang Kelang datang ke Melaka untuk berperang dengan anak dan isteri mereka supaya orang lelaki Kelang akan bersungguh-sungguh mempertahankan negeri Melaka kerana anak dan isteri mereka berada di situ.  Orang lelaki Kelang juga tidak akan risau jika orang Siam mengubah taktik menyerang negeri jajahan Melaka yang lain dahulu sebelum menyerang Melaka.

Latihan 9 – Burung Terbang dipipiskan Lada

Adapun segala orang Siam yang kembali itu, telah ia sampai ke benua Siam, maka Awi Dicu pun masuk menghadap Paduka Bubunnya. Maka Paduka Bubunnya pun terlalu marah; maka ia sendiri hendak pergi menyerang Melaka itu. Maka ada seorang anak Paduka Bubunnya, Cau Pandan namanya. Maka ialah bercakap Ke Bawah Duli Paduka Bubunnya hendak menyerang Melaka, sembahnya “Duli Pra Cau, lengkapi patik, patiklah mengalahkan Melaka itu.”

Maka Paduka Bubunnya pun terlalu suka mendengar sembah Cau Pandan itu. Maka baginda pun menyuruh berlengkap kepada Pra Kelong delapan ratus sum, lain perahu kecil-kecil tiada terbilang lagi, sekadar menantikan musim juga lagi.

Maka kedengaranlah ke Melaka, Cau Pandan, anak Bubunnya akan dititahkan menyerang Melaka. Maka ada seorang hamba Allah diam di Melaka, bangsanya Arab, Sidi Arab namanya disebut orang. Maka tuan itu senantiasa bermain panah lasykar, seperti dewal orang berzikir. Barang ke mana tuan itu pergi, panah itu dibawanya. Maka tatkala itu Tuan Sidi Arab itu pun ada menghadap Sultan Muzaffar Syah. Telah tuan itu mendengar khabar Cau Pandan akan datang ke Melaka itu, maka tuan itu pun berdiri di hadapan baginda. Maka dihalakannya panahnya itu ke benua Siam. Maka kata Tuan Sidi Arab, sambil menarik panahnya itu, “Mati engkau, Cau Pandan.”

i.  Berikan maksud rangkai kata sekadar menantikan musim juga lagi.

Maksud rangkai kata menantikan musim juga lagi ialah hanya menunggu masa.

—————————————

ii. Nyatakan reaksi Sidi Arab sebaik sahaja mendapat tahu bahawa Melaka akan diserang oleh Siam.

Sebaik sahaja Sidi Arah mendapat tahu bahawa Melaka akan diserang oleh Siam, dia terus menghadap Sultan Muzaffar Syah. Smabil berdiri di hadapan sultan, Sidi Arab menghalakan panahnya ke arah Benua Siam.  Sambil menarik panahnya, Sidi Arab berkata “Mati engkau, Cau Pandan.”

—————————————

iii.  Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan sebelum menghadapi peperangan.

Pada pendapat saya, sebelum menghadapi peperangan, sesebuah kerajaan perlu memastikan bala tenteranya bersedia dari segi mental dan fizikal.  Selain itu, kerajaan perlu menyediakan kelengkapan perang yang mencukupi.  Kerajaan juga perlu menyediakan bekalan makanan dan ubat-ubatan yang lengkapStrategi peperangan yang berkesan juga perlu dicari untuk menawan musuh.

Latihan 8 – Burung Terbang dipipiskan Lada

Maka ada seorang anak Seri Bija Diraja, Tun Umar namanya, terlalu berani, kelakuannya gila-gila bahasa. Maka disuruhkan oleh Bendahara Paduka Raja suluh perahu Siam itu. Maka Tun Umar pun pergilah dengan sebuah perahunya olang-oleng. Telah bertemu dengan perahu Siam yang banyak itu, maka dilanggarnya sekali, dua tiga buah perahu Siam alah, lalu ia terus ke sebelah; maka ia berbalik, dilanggarnya pula yang lain, itu pun dua tiga buah perahu Siam alah. Maka Tun Umar pun kembalilah. Maka orang Siam terlalu hairan melihat kelakuan Tun Umar itu.

Telah hari malam, maka Awi Dicu pun datanglah. Maka oleh Bendahara Paduka Raja segala pohon kayu bakau dan nyirih dan tumpu api-api itu sekaliannya disuruhnya tambati puntung api. Telah dipandang oleh orang Siam api tiada terbilang lagi banyaknya, maka kata hulubalang Siam, “Terlalu banyak kelengkapan perahu Melaka ini, tiada terbilang lagi.  Jikalau ia datang apa hal kita? Sedang sebuah perahunya tadi lagi tiada terlawan oleh kita.”

Maka kata Awi Dicu, “Benarlah seperti kata kamu itu; marilah kita kembali sementara belum siang ini.” Maka segala orang Siam pun kembalilah. Adapun perigi di Batu Pahat itu, orang Siamlah membuat dia.

i. Berikan maksud kelakuannya gila-gila bahasa?

——————————-

ii.  Apakah tindakan Tun Umar untuk menghalang serangan Siam?

Tun Umar bertindak dengan cara menyuluh perahu Siam, sebaik bertemu perahu Siam dia pun melanggar perahu tersebut.  Kemudian Tun Umar ke bahagian lain dan melanggar perahu-perahu Siam yang lain.

—————————-

iii. Pada zaman dahulu, istana raja dibina di tempat yang tinggi. Pada pendapat anda, mengapakah istana raja dibina di tempat yang tinggi?

Pada pendapat saya, istana raja dibina di tempat yang tinggi untuk menggambarkan kedudukan raja yang tinggi dalam negara.  Selain itu, kawasan istana tidak akan mudah diserang oleh musuh dan juga terselamat daripada bencana alam seperti banjir.

KC8- Masalah Keruntuhan Akhlak

Remaja sering dianggap menghadapi krisis identiti sehingga menyebabkan mereka terjerumus dalam kancah negatif.

Huraikan strategi-strategi untuk membantu remaja mengatasi masalah ini.

Remaja alaf milenium sering kali mencetuskan polemik berkaitan keruntuhan akhlak yang mendapat perhatian masyarakat.  Penglibatan dalam kancah penyalahgunaan dadah, perlakuan seks bebas sehingga mengundang perbuatan membuang bayi yang tidak berdosa, kegiatan menunjukkan kehebatan di jalan raya dan pelbagai rencam perbuatan selalu menjadi bahan perdebatan antara remaja dan golongan dewasa yang rata-rata beranggapan bahawa akhlak remaja hari ini semakin kronik.  Menurut kaca mata remaja, mereka sekadar ingin melepaskan tekanan dan gelodak rasa yang melingkari jiwa.  Sampai masanya mereka akan bertaubat daripada perlakuan-perlakuan yang dianggap menyusahkan ahli masyarakat yang lain.  Senario ini berlaku disebabkan pada usia remaja, kebanyakan mereka mengalami krisis identiti iaitu masalah dalam diri untuk mematuhi budaya dan gaya hidup yang berada di landasan yang selari dengan nilai murni.  Kegagalan inilah yang menjadi punca remaja begitu mendambakan budaya hedonisme.  Namun, masih ada remaja yang mempunyai jati diri dan tidak terlibat dalam kancah negatif.  Hal ini membuktikan bahawa jika strategi yang tepat dilakukan, pasti remaja yang bermasalah dapat diselamatkan sebelum nasi menjadi bubur.

Perlakuan negatif remaja biasanya dikaitkan dengan masalah kurangnya didikan agama dan pengamalan nilai murni dalam diri.  Ibu bapa sudah pasti dipersalahkan dalam hal ini kerana dianggap gagal mendidik anak-anak mereka menjadi manusia yang berguna.  Ibu bapa usah melenting dengan tanggapan ini sebaliknya menyahut cabaran menggalas tanggungjawab untuk memastikan anak-anak mendalami ilmu agama sejak kecil.  Seharusnya mereka menjadi suri teladan kepada anak-anak dengan menunjukkan sikap yang baik di hadapan anak-anak.  Di sebalik kesibukan mencari rezeki, ibu bapa patut mencuri masa untuk turut serta dalam kelas agama yang dihadiri oleh anak-anak ataupun menggunakan masa tersebut untuk menerapkan nilai murni.  Penerapan nilai murni dalam hidup juga boleh diterapkan secara santai melalui aktiviti menonton televisyen bersama-sama ahli keluarga.  Ibu bapa perlu menjelaskan impak perlakuan yang dilakonkan oleh pelakon dalam rancangan yang ditonton.  Tidak dapat dinafikan bahawa  kecemerlangan individu biasanya dikaitkan dengan kejayaan ibu bapa mencorakkan anak tersebut.

 

Pihak sekolah merupakan entiti yang mampu mempengaruhi remaja.  Peranan efisien unit bimbingan dan kaunseling sangat diperlukan dalam usaha menangani remaja yang terlibat dalam kancah negatif ini.  Tindakan pembetulan perlu dilakukan dengan cara mendidik remaja untuk mengenal diri.  Kaunselor yang berpengalaman mampu mencungkil punca remaja melepaskan tekanan emosi mereka dengan cara yang salah.  Perhatian dan sentuhan kasih sayang yang diberikan oleh kaunselor ataupun guru di sekolah juga sedikit sebanyak mampu memberikan kesedaran kepada remaja untuk kembali ke pangkal jalan.  Jika remaja ini dilabelkan sebagai pelajar nakal atau pelajar bermasalah dan mereka diabaikan di sekolah, masalah akan lebih meruncing.  Pihak sekolah juga perlu melakukan tindakan pencegahan dengan cara mengadakan ceramah kesedaran kepada seluruh warga pelajar untuk mengingatkan mereka tentang akibat jika terlibat dalam kancah negatif.  Pihak polis boleh dijemput agar kempen lebih berkesan.  Jika sekolah menjadi pusat untuk mencegah dan mengawal masalah jiwa remaja, pasti negara akan mempunyai bakal pelapis negara yang berwibawa.

 

Masyarakat lebih gemar mencaci perlakuan buruk remaja berbanding mencari jalan untuk menyelesaikan masalah.  Sikap menuding jari yang dilakukan oleh masyarakat terutamanya golongan yang lebih makan garam sebenarnya mencetuskan pergolakan dalam diri remaja untuk semakin memberontak.  Langkah yang paling mudah dalam menangani masalah ini ialah masyarakat tidak bersikap mudah melatah.  Penduduk setempat perlu mengambil pendekatan untuk mendekati remaja yang bermasalah dan mula memberikan bantuan.  Jika remaja setempat terlibat dalam penyalahgunaan dadah, masyarakat boleh bekerjasama dengan Akademi Antidadah Kebangsaan untuk mendapatkan bantuan.  Ibu bapa remaja terbabit juga perlu diberikan sokongan untuk bekerjasama dalam usaha menyelamatkan anak mereka yang sakit.  Jika remaja yang bermasalah sentiasa didekati oleh golongan dewasa tanpa sikap mencemuh dan menyalahkan, sedikit sebanyak usaha untuk membantu mereka akan dapat dilakukan kerana mereka akan jadi malu alah dengan insan yang mengambil berat terhadap mereka.  Usaha ahli masyarakat perlu dilipatgandakan dan semangat kejiranan yang diamalkan oleh masyarakat zaman dulu perlu kembali disemarakkan.

 

Budaya hedonisme yang mewarnai hidup remaja hari ini berpunca daripada penularannya melalui media massa terutamanya melalui media sosial.  Agak sukar bagi pihak kerajaan untuk menyekat semua laman web yang menyerang norma hidup remaja di Malaysia kerana kita menjunjung dasar langit terbuka.  Selain ibu bapa dan pihak sekolah yang berusaha untuk memantapkan jati diri remaja, pihak media massa boleh membantu dengan cara memaparkan iklan-iklan atau drama pendek yang bertujuan untuk menyemai nilai murni dan pengajaran dalam hidup.  Filem yang mengangkat tema budaya hidup bebas perlu dihadkan penayangannya oleh media massa dengan pemantauan pihak kerajaan.  Artis-artis yang mengamalkan budaya hidup sihat wajar diketengahkan untuk dijadikan idola kepada anak muda.  Artis yang bermasalah juga boleh dijadikan tema drama berkisarkan penglibatan mereka dalam kancah negatif dan penyesalan yang telah dilalui oleh mereka.  Rata-ratanya, remaja lebih mudah menerima nasihat daripada orang yang menjadi idola mereka.  Media massa perlulah kreatif menggunakan saluran mereka untuk mendidik anak bangsa ke arah yang lebih baik walaupun melalui hiburan.

Usaha pihak kerajaan juga diperlukan untuk memastikan negara bertuah ini memiliki bakal pewaris tampuk kepimpinan negara yang berwibawa.  Hukuman penjara terhadap remaja bawah umur mungkin perlu dikaji dengan lebih mendalam agar lebih bersifat untuk mendidik.  Remaja bawah umur ditahan di sekolah juvana tetapi keberkesanan program yang diadakan semasa menjalani hukuman tersebut perlu ditambahbaik.  Mereka yang ditahan perlu diberi peneguhan jati diri yang kukuh agar setelah bebas kelak mereka tidak akan terpujuk untuk kembali ke lembah yang pernah menyebabkan mereka dihukum.  Modul penguasaan kemahiran juga perlu disesuaikan dengan keperluan tenaga kerja semasa supaya pesalah juvana ini dapat membina hidup baru dengan kemahiran yang ada.  Selain itu, kerajaan juga perlu mengkaji bentuk hukuman yang lebih bersifat untuk mendidik.  Remaja yang terlibat dalam salah laku bukan jenayah juga perlu menjalani program pemulihan di bawah agensi yang mempunyai kepakaran untuk membimbing mereka kembali ke pangkal jalan.  Jika kerajaan merangka strategi yang berkesan, pasti masalah remaja kecundang dalam menentukan hala tuju dapat dikurangkan.

 

Kesimpulannya,  tersilap langkah bukanlah penamat bagi remaja untuk mengharungi hidup yang lebih bersinar pada masa hadapan.  Jangan bersikap bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing apabila berdepan dengan masalah melibatkan remaja.  Mereka perlu diberikan bimbingan dan tunjuk ajar untuk menentukan yang mana salah dan yang mana betul mengikut norma yang diterima oleh semua peringkat masyarakat.  Remaja pasti dapat menjalani hidup dengan lebih baik melalui kerjasama ibu bapa, pihak sekolah, media massa, pihak kerajaan dan sebagainya.  Jika semua pihak berganding bahu, sudah pasti hasrat Perdana Menteri Malaysia untuk melahirkan bangsa Malaysia yang terbilang mengikut acuan sendiri akan tercapai.  Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.

 

KC7-Keruntuhan Akhlak Remaja

Masalah keruntuhan akhlak remaja sudah sampai ke tahap yang kronik.  Mengapakah fenomena ini berlaku dan apakah cara untuk mengatasinya ?

 

Tema Keruntuhan akhlak remaja
Fokus punca dan cara menangani
Contoh pergaulan bebas, budaya hedonisme
Ungkapan menarik masa itu emas

Dalam keghairahan meniti arus globalisasi , isu keruntuhan akhlak remaja bukanlah satu isu yang harus dipandang sepi oleh semua pihak terutamanya pihak peneraju negara kerana golongan inilah yang bakal mewarisi tampuk kepimpinan negara satu hari kelak.  Remaja hari ini tenggelam dalam budaya hedonisme sehingga kabur dalam mencari cahaya masa hadapan mereka.  Kebanyakan mereka bergelumang dalam masalah penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas, pembuangan bayi, lumba haram dan sebagainya sehingga memeningkan masyarakat dan adakalanya menimbulkan keresahan apabila kadar jenayah yang melibatkan mereka semakin meruncing.  Menyedari hakikat ini, punca dan langkah untuk menangani kemelut ini perlulah dijadikan agenda utama semua pihak demi kelangsungan masa depan negara.

Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.  Peribahasa ini amat signifikan dengan senario kesibukan ibu bapa era digital.  Keruntuhan akhlak remaja masa ini berpunca daripada kurangnya perhatian terhadap anak-anak mereka sehingga ada remaja yang terlibat dalam pelbagai perlakuan negatif seperti menghisap rokok, menagih dadah, seks bebas dan lain-lain.  Ada sesetengah ibu bapa mengambil jalan mudah menunjukkan kasih sayang dengan membekalkan anak-anak dengan pelbagai kemudahan seperti telefon pintar dan wang ringgit sebagai pengganti mereka yang sibuk bekerja. Waktu terluang yang ada pula banyak dihabiskan untuk memenuhi keperluan sosial bersama rakan-rakan alam maya berbanding mendekati anak-anak di rumah.  Sebagai ibu bapa yang bijak, mereka perlulah membahagikan masa yang berkualiti untuk melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dalam mendidik anak-anak mereka menjadi insan yang berguna kepada nusa dan bangsa.

Jika diteliti dengan lebih mendalam, pengaruh persekitaran juga dilihat sebagai salah satu punca keruntuhan akhlak remaja masa ini.  Pengaruh negatif rakan sebaya, media massa, media sosial, kebanjiran pusat hiburan dan juga sikap menangguk di air yang keruh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab telah menjerumuskan remaja ke kancah negatif.  Remaja yang sedang meningkat usia biasanya mengalami krisis identiti dan kabur hala tuju.  Sikap ingin mencuba sesuatu yang baharu menyebabkan ruang untuk dipancing ke arah negatif terbuka luas.  Pada masa ini, mereka mudah  diajak untuk mencuba rokok, pil khayal dan keseronokan budaya hedonisme.  Lebih parah lagi apabila mereka direkrut untuk berjinak-jinak dengan dunia dadah dan ditawarkan habuan kemewahan hidup.  Media sosial tanpa batasan pula menyemarakkan lagi ruang untuk mendapatkan pelanggan baru sama ada untuk memasarkan dadah atau tanpa segan silu menawarkan perkhidmatan di ranjang.  Remaja perlu diberi peneguhan jati diri agar mampu membenteng nafsu daripada menjadi mangsa pihak yang tidak bertanggungjawab ini.

Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya.  Didikan agama yang padu perlu diterapkan dalam jiwa anak-anak sehingga mereka mampu mengaplikasikan setiap ilmu yang ada di jiwa dalam ruang lingkup kehidupan.  Godaan dunia yang mungkin menjahanamkan hidup mereka pasti dapat ditepis jika pengamalan ilmu agama dan nilai etika menjadi darah daging mereka.  Usaha ini perlu dimulakan oleh ibu bapa sejak anak-anak masih kecil.  Peruntukkanlah sebahagian daripada wang gaji untuk perbelanjaan ilmu agama anak-anak agar ibu bapa tidak menyesal kemudian hari.  Lebih tepat lagi, ibu bapa sendiri yang menjadi guru untuk mendidik anak-anak tentang amalan hidup murni.  Anak-anak juga perlu dijelaskan tentang akibat dan risiko terlibat dalam dunia maksiat sejak mereka masih muda supaya mereka tidak ingin mencuba sesuatu yang akan menjerat kehidupan masa depan mereka.  Ibu bapa perlu menjalani hidup yang positif agar menjadi suri teladan terhadap anak-anak.  Keluarga yang sakinah mampu dibentuk jika setiap ahli keluarga memainkan peranan masing-masing dengan berkesan.

Masyarakat juga perlu memainkan peranan penting tidak perlu bersikap menuding jari sesama sendiri jika berhadapan dengan situasi remaja yang bermasalah sebaliknya perlu memainkan tugas masing-masing kerana sikap meletakkan kesalahan terhadap orang lain menjadi punca yang dapat memburukkan lagi masalah sedia ada.  Ibu bapa juga perlu lebih terbuka menerima teguran dan pandangan daripada jiran sekeliling.  Jika budaya cakna seperti yang diamalkan oleh masyarakat zaman silam kembali menjadi budaya masyarakat alaf digital ini, pasti remaja berasa bimbang untuk melakukan kesalahan secara terbuka.  Saluran khusus secara dalam talian juga perlu disediakan oleh pihak berkuasa tempatan untuk memudahkan masyarakat melaporkan salah laku dalam kalangan remaja.  Situasi tanpa protokol yang melecehkan sebenarnya dapat menggalakkan budaya ambil berat dalam kalangan masyarakat.

Tuntasnya, terdapat pelbagai langkah yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak dalam usaha melahirkan remaja yang cemerlang, gemilang dan terbilang.  Usaha ini tidak dapat dilakukan dalam sekelip mata sebaliknya memerlukan pendekatan yang tepat dan kerjasama yang erat.  Sikap cubit paha kanan paha kiri terasa juga perlu menjadi amalan masyarakat yang akan mengambil berat setiap permasalahan atau kepincangan yang berlaku dalam komuniti setempat.  Punca telah dikenalpasti, cara juga telah disebarluaskan.  Usaha perlu diteruskan tanpa henti kerana masalah ini bukan masalah remeh yang hanya perlu dipandang sebelah mata.  Semoga hasrat Perdana Menteri Malaysia untuk melahirkan bangsa Malaysia yang berjiwa murni dengan acuan sendiri akan terlaksana pada suatu hari nanti.

KC6 – Cara-cara Memupuk Semangat Kejiranan

Hubungan antara jiran semakin longgar dalam kalangan masyarakat pada hari ini.  Jelaskan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memastikan hubungan ini kembali bersinar dalam jiwa masyarakat.

Tema Semangat kejiranan
Fokus usaha-usaha untuk memupuk semangat kejiranan
Contoh masalah yang berlaku dalam kawasan kejiranan
Ungkapan menarik jiran sepakat membawa berkat

Jiran didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal berhampiran dengan kita dan hidup bersama-sama di sesebuah penempatan.  Pada masa dahulu, jiran dianggap umpama ahli keluarga sendiri sehingga diibaratkan cubit paha kanan, paha kiri merasa juga.  Setiap kebahagian dan kesulitan dikongsi bersama-sama dalam suasana yang harmoni.  Sayangnya, masyarakat alaf baharu kian bersikap tidak endah terhadap kepentingan semangat kejiranan yang pernah menjadi tonggak kekuatan perpaduan bumi bertuah ini.  Bukanlah satu perkara asing jika ada jiran yang tidak mengenali jiran di sekitarnya.  Malahan ada kes yang berlaku apabila jiran telah meninggal dunia dan membusuk di dalam rumah tanpa pengetahuan jiran di sebelah rumahnya.  Ironinya, jika  situasi ini dibiarkan tanpa ada usaha untuk mengembalikan kegemilangan institusi kejiranan dalam kalangan masyarakat, Malaysia pasti akan mengalami satu perubahan norma hidup yang tidak lagi peduli akan konsep kemanusiaan.  Justeru, marilah kita menggembleng tenaga untuk memupuk dan memekarkan semangat kejiranan dalam jiwa setiap warga Malaysia.

Melentur buluh biarlah daripada rebungnya.  Usaha yang paling jitu untuk memupuk semangat kejiranan adalah melalui peranan ibu bapa mendidik anak-anak mereka untuk menyayangi sesama jiran.  Penerapan dan pembudayaan adab berjiran seharusnya menjadi pegangan anak-anak sejak kecil supaya mereka membesar dalam suasana yang harmoni.  Anak-anak perlu diajar untuk berkomunikasi dengan jiran dengan cara yang berhemah.  Ucapan salam, senyuman mesra kepada jiran hendaklah diasuh dengan cara menerangkan kebaikan perbuatan tersebut.  Anak juga perlu memahami masa yang tepat untuk menziarahi rumah jiran.  Ibu bapa jangan sesekali mencemuh jiran di hadapan anak-anak kerana tingkah laku itu pasti akan dijiwai oleh darah daging mereka.  Lumrah bagi kanak-kanak untuk bergaduh sesama mereka, jadi ibu bapa perlulah mengambil tindakan yang rasional dalam meleraikan persengketaan tersebut supaya hal itu tidak menjadi isu besar antara ibu bapa.  Kesimpulannya, anak yang membesar dalam persekitaran kejiranan yang harmoni akan menghargai kepentingan semangat kejiranan.

Penubuhan Rukun Tetangga merupakan salah satu cara yang telah dipraktikkan untuk tujuan menjaga keselamatan kawasan tempat tinggal.  Rukun Tetangga yang bergerak aktif secara tidak langsung akan dapat membina ukhuwah sesama ahli pertubuhan.  Semangat kerjasama dan saling berkompromi semasa melaksanakan tugas meronda kawasan sekitar melahirkan hubungan yang lebih erat dan persefahaman sesama jiran.  Melalui unit ini, ahli pertubuhan dapat berkongsi pendapat dan pandangan tentang sebarang isu yang berlaku dalam kejiranan mereka.  Sembang-sembang santai juga mampu membuatkan mereka saling mengenali peribadi jiran dengan lebih terperinci.  Bukan itu sahaja, kaum lelaki ini akan dapat mengenali anak-anak rakan mereka dan dapat mengambil tahu tentang perkembangan anak masing-masing.  Usaha perlu dilakukan untuk mewajibkan semua ahli kariah kawasan tersebut mematuhi jadual meronda yang telah ditetapkan melalui perbincangan supaya tidak ada sikap lepas tangan.  Jelaslah bahawa Rukun Tetangga mampu menjadi wadah untuk menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat.

Sikap bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing perlulah dibanteras dari akar umbi dalam kalangan masyarakat.  Kita sedia maklum bahawa masyarakat pada zaman ini terlalu sibuk sehingga tidak ada masa untuk bersosialisasi sesama jiran.  Desakan kos hidup yang semakin menekan menyebabkan semua orang terpaksa keluar pagi dan pulang lewat malam.  Jadi, langkah yang penting untuk memastikan setiap ahli kejiranan itu disedari kewujudannya adalah dengan menghadirkan diri ke setiap majlis yang dianjurkan oleh jiran.  Biasanya, majlis-majlis sebegini diadakan pada waktu cuti umum.  Menghadiri majlis seperti kenduri tahlil, majlis perkahwinan, sambutan hari jadi, rumah terbuka dan sebagainya perlulah dijadikan fokus utama rancangan semasa cuti.  Sekadar hadir berbasa-basi menunjuk muka sudah cukup menunjukkan tanda penghormatan kita terhadap jemputan jiran.  Jika berkelapangan, sebagai jiran, kita boleh turut serta dalam aktiviti persediaan sebelum majlis seperti membantu menyediakan bahan untuk memasak, memasang khemah tetamu dan lain-lain.  Jika kita sentiasa memenuhi jemputan jiran, pastinya majlis kita juga akan meriah dengan kunjungan.

Jiran sepakat membawa berkat.  Masyarakat zaman pascaglobalisasi haruslah menggali semula semangat kejiranan yang semakin sirna dalam diri masing-masing.  Banyak kebaikan yang menanti jika semangat ini dijadikan pegangan hidup seperti terciptanya perpaduan yang jitu sesama kita.  Prinsip berat sama dipikul ringan sama dijinjing pasti diamalkan jika hubungan yang erat terjalin dalam kalangan jiran.  Masalah yang berat akan menjadi ringan apabila semua jiran mengambil tahu dan berusaha untuk membantu.  Jika usaha-usaha ini dipraktikkan dengan sepenuh hati, pasti hasrat Perdana Menteri Malaysia untuk mewujudkan sebuah negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang akan tercapai pada suatu masa nanti.

Bil pp : 600

KC5 – Kebaikan dan Keburukan Media Sosial

Media sosial semakin menjadi keperluan masyarakat alaf ini.  Huraikan kebaikan dan keburukan penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat.

Tema Media sosial
Fokus kebaikan dan keburukan media sosial
Contoh Facebook, Twitter, Instagram,Wechat
Ungkapan menarik masa itu emas

 

Kehidupan masyarakat alaf baru seakan-akan tidak lengkap tanpa akaun Facebook, Whatsapp, Twitter, Wechat dan Instagram.  Kita dianggap ketinggalan zaman jika tidak cakna dengan istilah-istilah yang digunakan dalam media sosial ini.  Laman sosial alam maya ternyata mencetuskan fenomena baru hingga seolah-olah tidak dapat dikawal kerana bukan sahaja remaja, malahan ada golongan warga emas turut menghabiskan masa dengan media sosial tanpa mempedulikan aktiviti sosial yang lain.  Pasti ada sesuatu yang menarik dengan media sosial sehingga berjaya menjadikan sebilangan besar masyarakat dunia terus leka dan mengagung-agungkan kewujudannya.

Media sosial menjadi wadah penghubung sesama manusia.  Hal ini tidak dapat dinafikan kerana melalui Facebook, Wechat dan lain-lain, kita dapat menambah kenalan baru tanpa mengenal sempadan negara, adat atau bangsa.  Media sosial juga dapat menghubungkan kita dengan insan yang sudah lama terpisah.  Contohnya, Facebook digunakan oleh golongan umur pertengahan untuk menjejak rakan-rakan zaman persekolahan atau rakan sekuliah.  Dengan hanya memuat naik foto berkaitan dan sedikit maklumat, berita itu akan tersebar dan kemungkinan orang yang dicari dapat ditemui.  Ukhuwah dapat dijalinkan semula.  Jelaslah bahawa laman sosial mampu mengeratkan hubungan antara manusia.  Tak kenal maka tak cinta.

Selain itu, media sosial juga menjadi lubuk rezeki kepada para peniaga dalam talian yang bijak mengambil peluang.  Segala promosi perniagaan hanya melalui hujung jari tanpa perlu berdepan dengan pelanggan.  Setiap pertanyaan daripada pelanggan juga boleh dijawab dengan mudah tanpa perlu bersua muka.  Proses pemasaran ini ternyata menjimatkan kos pengurusan kerana media sosial turut menyediakan medium pengiklanan yang mampu menyasarkan ribuan pelanggan dalam masa yang singkat.  Respons yang diberikan oleh pelanggan juga baik kerana pelanggan lebih mudah membuat perbandingan harga dan membuat pilihan tanpa perlu keluar dari rumah.  Proses jual beli secara dalam talian ini ternyata memudahkan pelanggan dan juga peniaga.  Selagi etika perniagaan dipatuhi, peniaga pasti dapat menjana keuntungan berganda.

Namun, masyarakat perlu sedar bahawa media sosial juga ada sisi negatif yang memerangkap penggunanya.  Masalah paling ketara yang berlaku dalam kalangan remaja ialah ketagihan terhadap laman sosial yang melampau sehingga menjejaskan tugas utama mereka sebagai pelajar.  Golongan ini menghabiskan masa berjam-jam lamanya hanya untuk bersembang kosong bersama rakan-rakan sehingga sanggup menangguhkan tugasan yang lebih penting.  Masalah akan lebih meruncing jika remaja ketagih untuk mencari populariti demi mendapat jolokan ‘Instafamous’.  Hal ini bermakna mereka perlu mencari idea untuk kelihatan unik di laman sosial.  Pembaziran masa yang dilakukan tanpa sedar oleh golongan remaja akan menggangu kesejahteraan masa hadapan mereka.

 

Menulis status peribadi yang kurang wajar mungkin mencetuskan perbalahan sesama pengguna media sosial.  Apatah lagi jika status peribadi itu menular dan menjadi bahan kutukan dan kejian masyarakat.  Pengguna akan mengalami stres yang berpanjangan akibat tindakan memuat naik status yang boleh dijadikan bahan fitnah.  Selain itu, imej seseorang yang dibenci juga dapat dicalarkan dengan tuduhan-tuduhan melulu atau kata-kata nista secara terbuka melalui media sosial.  Malah ada yang sanggup menyebarkan gambar-gambar yang mampu menjatuhkan pihak lawan.  Mangsa fitnah biasanya akan mengalami tekanan emosi sehingga ada yang sanggup membunuh diri kerana tidak tahan dimalukan.  Besarnya impak bahana fitnah melalui media sosial kerana perkara memalukan ini mampu merebak umpama virus tanpa penawar.

Kesimpulannya, media sosial pada asasnya bertujuan untuk memudahkan komunikasi sesama insan di seluruh dunia.  Namun etika yang sepatutnya diamalkan tidak dipraktikkan sejujurnya oleh para pengguna media sosial sehingga mendatangkan cela kepada kepentingan media sosial itu sendiri.  Justeru, jadilah pengguna yang berhemah serta bijak menggunakan media sosial agar diri tidak terus hanyut dalam keasyikan kerana masa itu emas.

KC4 – Langkah menangani stres

Remaja hari ini berdepan dengan pelbagai tekanan dalam usaha memenuhi keinginan ibu bapa dan guru untuk menjadi pelajar yang cemerlang.  Stres yang dihadapi telah menyebabkan ada remaja yang mengambil tindakan yang tidak wajar.  Sebagai remaja, jelaskan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menangani stres.

 

Tema Stres yang dialami remaja
Fokus Usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh remaja
Contoh tindakan yang tidak wajar dilakukan
Ungkapan menarik sebelum nasi menjadi bubur

 

Zaman remaja diakui sebagai zaman yang sangat indah namun penuh pancaroba.  Remaja akan meneroka pelbagai sudut kehidupan demi mencari hala tuju mereka.  Dalam tempoh pengembaraan ini, remaja akan berdepan dengan pelbagai masalah yang menguji ketabahan mereka.  Ada remaja yang berjaya menangani masalah dengan baik namun ada juga yang tewas dalam kancah emosi sehingga mencetus permasalahan yang lebih serius seperti terlibat dalam masalah penyalahgunaan dadah.  Remaja seperti inilah yang perlu dibantu agar mampu menangani tekanan emosi dalam jiwa mereka dengan cara yang lebih bijak.

Apabila dibebani masalah, remaja cenderung untuk melarikan diri daripada masalah dengan mencetuskan masalah lain.  Contohnya remaja selalu berdepan dengan konflik keluarga kerana ruang lingkup pandangan yang berbeza.  Jika itu berlaku, mereka akan mengambil jalan mudah dengan keluar melepak bersama rakan-rakan yang mungkin mendorong mereka melakukan perkara-perkara negatif.  Hakikatnya, tindakan ini kurang bijak kerana langkah terbaik adalah dengan mencari punca masalah tersebut dan berusaha untuk menyelesaikannya bersama-sama ahli keluarga agar yang keruh dapat dijernihkan.  Setiap perkara yang mencetuskan konflik dapat diatasi jika semua pihak berlapang dada menerima pandangan masing-masing.  Jelas bahawa merungkai benang yang kusut adalah lebih baik daripada terus menambah masalah.

Ada juga remaja yang gemar memendam rasa apabila berdepan dengan masalah.  Mereka akan menjadi pendiam dan jika keadaan itu dibiarkan berterusan, kemungkinan mereka akan mengalami masalah jiwa.  Perkara ini boleh dielakkan jika remaja mencari seseorang yang boleh dipercayai untuk meluahkan masalah.  Teman baik merupakan orang yang sepatutnya dijadikan sandaran namun remaja perlu bijak memilih teman.  Walaupun orang yang mendengar rintihan itu tidak dapat membantu, sekurang-kurangnya luahan masalah itu dapat meringankan kekusutan yang bermain di minda.  Melepaskan yang terbuku di jiwa merupakan terapi paling baik untuk menangani stres.

Selain itu, cara yang tepat untuk mengatasi stres adalah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan.  Berdoa dan meluahkan rasa hati kepada Tuhan dapat meringankan bebanan.  Dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, remaja dapat menerima hakikat bahawa masalah yang dihadapi itu adalah ujian daripada Tuhan untuk menduga tahap keimanan seseorang.  Dugaan itu akan dipandang dari sudut yang positif jika remaja menerima segala masalah sebagai ketentuan atau takdir.  Maka, beribadah merupakan cara yang paling tepat untuk menghilangkan keresahan hati remaja.

Kerunsingan terbukti  dapat dihindarkan atau diatasi dengan cara beriadah.  Jika ada masalah, remaja boleh meluangkan masa untuk berjalan-jalan di kawasan rekreasi yang tenang.  Hal ini selaras dengan slogan Badan Cergas Otak Cerdas.  Aliran darah yang lancar hasil aktiviti riadah dapat mengurangkan tekanan minda yang berserabut dan kemungkinan remaja dapat melupakan seketika masalah yang sedang ditanggung.  Remaja juga patut mengajak rakan-rakan untuk bersama-sama beriadah dan hasil komunikasi semasa beriadah membantu meringankan stres.  Tuntasnya, proses biologi yang tercetus ketika beriadah dapat memberikan ketenangan kepada jiwa remaja tersebut.

Kesimpulannya, stres tidak boleh dibiarkan menguasai diri kerana implikasinya terlalu besar.  Orang yang dalam tekanan melampau selalunya tidak dapat mengawal diri sendiri.  Justeru, jika kita sedang mengalami stres, berusahalah untuk mengatasinya secepat mungkin.  Begitu juga jika kita melihat rakan yang sedang murung, carilah jalan untuk membantunya menghilangkan masalah tersebut.  Cegah sebelum parah adalah jalan yang terbaik sebelum nasi menjadi bubur.

 

Peristiwa Kejayaan

Dalam novel yang dikaji, bahagian peleraian cerita diakhiri dengan kejayaan.
Berdasarkan novel yang anda kaji, jelaskan dua peristiwa yang membuktikan kejayaan tersebut.
Jawapan A:
Novel yang saya kaji ialah novel Jendela Menghadap Jalan karya Ruhaini Mat Darin.  Pada bahagian peleraian, terdapat kejayaan yang mengakhiri cerita tersebut.

Terdapat peristiwa kejayaan watak utama membantu menyelesaikan masalah keruntuhan rumah tangga yang dialami oleh sebuah keluarga(Pernyataan)Contohnya, Lili telah berjaya menyelesaikan masalah rumah tangga Che Jah dengan bantuan Puan Hamimah, pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat.  Che Jah yang sering didera oleh suaminya yang pemarah, kaki pukul dan tidak bertanggungjawab terhadap anak-anak telah memohon cerai daripada suaminya,

Seterusnya, peristiwa kejayaan remaja bermasalah kembali ke pangkal jalan.  Rafiq dan Haziq telah berjaya dipulihkan akhlak mereka hasil bantuan datuk Lili dan penduduk kampung Seri Sentosa.  Dua beradik ini menduduki peperiksaan PMR sebagai calon persendirian.

——————————

Jawapan B:

Novel yang saya kaji ialah novel Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayip.  Pada bahagian peleraian, terdapat kejayaan yang mengakhiri cerita tersebut.

Terdapat peristiwa kejayaan melanjutkan pelajaran ke Jepun.  Dahlia berjaya dalam peperiksaan STPM dan ditawarkan melanjutkan pelajarannya ke Jepun.  Kejayaan ini amat manis memandangkan dia meraihnya dalam keadaan perlu berdepan dengan pelbagai cabaran dalam hidup.

Selain itu, peristiwa keluarga Dahlia berjaya menginsafkan Nek Kiah.  Nek Kiah yang sekian lamanya tidak menyukai keluarga Dahlia disebabkan mereka hidup dalam kemiskinan akhirnya insaf kerana layanan dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Dahlia dan keluarganya lebih penting berbanding harta.

Latihan 3 – Kaduk Ayam dan Raja

Latihan 3 (Ms 48 perenggan 2 – perenggan  4)

“Aku bergurau saja. Lagipun ini tanah kampung yang berstatus tanah pertanian. Apalagi yang wajar dibuat selain berkebun dan menternak. Aku sudah mendapat nasihat dan berbincang dengan beberapa orang. Aku sudah berbincang dengan agensi kerajaan yang bertanggungjawab memajukan bidang pertanian.”

Hakim merancang agar tanah Pak Kaduk dapat dimanfaatkan. Dia memutuskan untuk menternak ayam secara pertanian kontrak dengan sebuah syarikat besar. Syarikat ini beroperasi dan terkenal di seluruh dunia sebagai Global Chicken. Global Chicken menubuhkan cawangan di Malaysia dengan nama Rangkaian Jasa Agrikultur atau nama singkatanya RAJA. Hakim membuat keputusan memasuki bidang penternakan bersandarkan beberapa faktor. Dia selalu sangat mendengar para menteri dan pakar ekonomi berkata, “Pada masa sekarang ini kerajaan sangat mementingkan aktiviti pengeluaran makanan. Negara mesti mengeluarkan lebih banyak makanan.”

Sejak dahulu, dia sering mendengar pidato, “Tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian besar bahan makanan rakyat kita ialah bahan makanan yang diimport, sedangkan kita ada ratusan ribu ekar tanah yang terbiar kosong dan tidak produktif. Mengapakah kita bergantung pada beras, ikan, daging, ayam dan sayur-sayuran import?

——————————

i.  Apakah yang dilakukan oleh Hakim sebelum memulakan projek penternakan ayam?

——————————

ii.  Pada pendapat anda, apakah kebaikan menjalinkan kerjasama dengan syarikat besar dalam melaksanakan projek penternakan seperti Hakim?

——————————

iii.  Huraikan satu persoalan yang terdapat dalam petikan di atas dan satupersoalan lain daripada cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam petikan.