Karangan B- Kerja Sementara

Kecenderungan pelajar lepasan SPM bekerja sementara menunggu keputusan peperiksaan salah satu usaha pelajar untuk meringankan beban kewangan ibu bapa.  Sebagai pelajar, anda juga berazam akan berbuat demikian sementara menunggu keputusan SPM.

Huraikan manfaat-manfaat yang akan diperoleh pelajar dengan melakukan kerja sementara tersebut.

KAJIAN SOALAN

Tema : Pelajar bekerja sementara menunggu keputusan peperiksaan

Fokus Soalan (FS) : manfaat-manfaat yang akan diperoleh pelajar dengan melakukan kerja sementara

Contoh isu berkaitan tema : Kecenderungan pelajar lepasan SPM bekerja sementara menunggu keputusan peperiksaan salah satu usaha pelajar untuk meringankan beban kewangan ibu bapa

Pihak yang terlibat

Ungkapan menarik

Format

Gurindam 12 yang ketiga

Latihan 1

 1. Kemukakan maksud rangkap ketiga gurindam di atas. [2 markah]
 2. Peribahasa terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa menuntut kita agar menjaga tutur kata. Pada pendapat anda, apakah kesan buruk yang akan dihadapi sekiranya seseorang itu gemar menuturkan kata-kata negatif?
 3. Huraikankan dua pengajaran yang terdapat dalam gurindam tersebut.

Jawapan

 1. Seseorang yang menjaga tutur kata akan mendapat banyak kebaikan atau manfaat.
 2. tidak akan disukai/dihormatitidak akan dipercayaikehilangan rakan/sahabat/teman
 3. Kita hendaklah memelihara penglihatan agar tidak menimbulkan keinginan yang tidak baik. Penulis menasihati pembaca agar menjaga mata daripada melihat perkara yang melalaikan seperti dalam rangkap 1.  Seterusnya, kita janganlah terlalu mengikut nafsu ketika makan.  Penulis menasihati pembaca menjaga pemakanan agar tidak mendatangkan kemudaratan seperti dalam rangkap 5.

Continue reading

KC20 – PERMAINAN TRADISIONAL-PCB N9 2018

Tema : permainan tradisional

Fokus Soalan : usaha-usaha mempopularkan permainan tradisional

Isi :

 1. menjadikan permainan tradisional sebahagian daripada aktiviti kokurikulum
 2. menganjurkan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa
 3. menyediakan kemudahan permainan

Yang lama dikelek, yang baharu didukung.  Madah hikmah ini amat bertepatan dengan isu kelestarian permainan tradisional seperti congkak, gasing, sepak raga dan wau sehingga menjadi bual bicara oleh rakyat Malaysia yang kian celik tentang kepentingannya.  Hal ini demikian kerana rakyat negara ini mengetahui bahawa mengekalkan permainan tradisional mendatangkan banyak faedah.  Sehubungan dengan itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk meningkatkan kesedaran berkaitan isu ini dalam kalangan masyarakat sehingga mencapai objektifnya bak pepatah alang-alang berdakwat biar hitam.  Persoalan yang akan menjadi topik perbincangan seterusnya ialah apakah usaha-usaha mempopularkan permainan tradisional di negara kita?

Bunga kenanga bunga teratai, idea perdana pembuka tirai.  Idea utama yang ingin diketengahkan dalam senario ini ialah Kementerian Pendidikan Malaysia menjadikan permainan tradisional sebahagian daripada aktiviti kokurikulum di sekolah.  Hal ini dikatakan sedemikian kerana murid perlu didedahkan  tentang permainan tradisional sejak kecil agar minat mereka dapat dipupuk.  Antara contoh yang boleh dikemukakan dalam hal ini ialah pihak sekolah mewujudkan Kelab Permainan Tradisional di sekolah dan guru penasihat perlu mengajar teknik permainan yang betul kepada ahli kelab serta menganjurkan Minggu Permainan Tradisional peringkat sekolah.  Secara tidak langsung, murid juga akan dapat mendedahkan teknik permainan tersebut kepada ahli keluarga dan rakan-rakan yang lain.  Sudah terang lagi bersuluh bahawa menjadikan permainan tradisional sebahagian aktiviti kokurikulum juga  merupakan antara usaha yang pragmatik untuk mempopularkan permainan tradisional warisan bangsa.

Buah pauh delima merah, fakta kukuh mengorak langkah.  Tidak dapat disangkal bahawa penganjuran pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa oleh kerajaan  juga antara usaha mempopularkan permainan tradisional.  Situasi ini berkait rapat dengan tanggungjawab pihak kerajaan terutamanya Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan berkolaboratif dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk menjadikan pertandingan permainan tradisional sebagai aset industri pelancongan negara.  Contoh pertandingan yang paling sesuai untuk menjelaskan situasi ini ialah pertandingan sepak raga peringkat antarabangsa mampu menggalakkan kemasukan pelancong asing ke negara untuk menyaksikan pertandingan tersebut.  Hal ini bermaksud bukan sahaja sepak raga diperkenalkan malahan negara turut menjanakan pendapatan.  Tidak dapat dinafikan lagi bahawa pertandingan permainan tradisional  adalah sebahagian daripada langkah untuk memastikan kelestarian permainan tradisional.

Delima batu manis bersira, pandangan jitu menyambung bicara.  Selain itu, menyediakan kemudahan permainan tradisional  turut mewarnai topik perbincangan berkaitan situasi ini.  Hal  ini bermaksud rakyat diberi peluang untuk bermain permainan tradisional secara berpusat tanpa perlu mengeluarkan kos yang tinggi.  Contoh yang boleh kita kupas ialah pihak swasta boleh menyalurkan dana untuk menyediakan kemudahan seperti gelanggang gasing, gelanggang sepak raga, peralatan untuk bermain permainan tradisional kepada masyarakat setempat.   Masyarakat juga mengetahui bahawa pihak swasta pasti mampu untuk menyediakan kemudahan-kemudahan ini dengan galakan daripada pihak kerajaan sebagai tanggungjawab sosial mereka.  Maka, jelaslah di sini bahawa menyediakan kemudahan permainan tradisional  merupakan antara langkah yang bijak untuk mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan rakyat marhaen.

Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa permainan tradisional warisan bangsa tidak boleh dipandang enteng oleh masyarakat.  Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mestilah saling bekerjasama dan bukannya bersikap bagai enau dalam belukar dalam menghadapi sebarang isu berkaitan senario ini.  Semoga segala usaha yang dilakukan berjaya memastikan permainan tradisional semakin popular.  Bak kata pepatah, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan.  Sebagai penutup bicara, marilah sama-sama kita hayati sebuah  ungkapan yang bermakna iaitu Permainan Tradisional Lambang Keunikan Bangsa Malaysia.

 

 

 

KC19- Amalan Nilai Murni Murid

 

Tema : Nilai murni

Fokus Soalan : amalan nilai murni murid

Isi :

 1. membantu guru
 2. rajin mengulangkaji pelajaran
 3. menepati masa

 

 

Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.  Madah hikmah ini amat bertepatan dengan isu amalan nilai murni sehingga menjadi bual bicara oleh rakyat Malaysia yang kian celik tentang kepentingannya.  Hal ini demikian kerana rakyat negara ini mengetahui bahawa amalan nilai murni mendatangkan banyak faedah kepada masyarakat.  Sehubungan dengan itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk meningkatkan kesedaran berkaitan isu ini dalam kalangan murid sehingga mencapai objektifnya bak pepatah alang-alang berdakwat biar hitam.  Persoalan yang akan menjadi topik perbincangan seterusnya ialah apakah amalan nilai murni dalam kalangan murid?

Bunga kenanga bunga teratai, idea perdana pembuka tirai.  Idea utama yang ingin diketengahkan dalam senario ini ialah murid sentiasa ikhlas membantu guru sebagai amalan nilai murni dalam hidup.  Hal ini dikatakan sedemikian kerana murid yang gemar membantu guru selalunya akan disayangi dan dipuji oleh guru sekali gus dapat mendatangkan keberkatan guru kepada murid.  Antara contoh yang boleh dikemukakan dalam hal ini ialah murid boleh membantu guru mengangkat buku atau beg ke bilik guru, membantu guru mengawal kelas dan menjaga kebersihan kelas.  Secara tidak langsung, murid akan dapat belajar dalam suasana yang kondusif.  Sudah terang lagi bersuluh bahawa membantu guru merupakan antara amalan nilai murni yang perlu dipraktikkan oleh murid.

Buah pauh delima merah, fakta kukuh mengorak langkah.  Tidak dapat disangkal bahawa rajin mengulang kaji  juga antara amalan nilai murni murid.  Situasi ini berkait rapat dengan tanggungjawab murid untuk menggenggam kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran.  Contoh amalan yang paling sesuai untuk menjelaskan situasi ini ialah murid perlu menyediakan dan mematuhi jadual belajar selain sentiasa fokus semasa guru mengajar di kelas.  Hal ini bermaksud murid yang rajin belajar tidak akan tersasar daripada tanggungjawab sebenarnya pada usia remaja.  Tidak dapat dinafikan lagi bahawa rajin mengulangkaji pelajaran adalah sebahagian daripada amalan nilai murni yang perlu menjadi pegangan murid.

Delima batu manis bersira, pandangan jitu menyambung bicara.  Selain itu, amalan menepati masa turut mewarnai topik perbincangan berkaitan nilai murni murid.  Hal  ini bermaksud murid perlu menghayati konsep masa itu emas agar tidak membazir masa yang ada dengan perkara yang tidak berfaedah.  Contoh yang boleh kita kupas ialah murid mematuhi jadual belajar, mematuhi masa kelas tambahan yang diadakan dan solat pada awal waktu sebagai tanda kehambaan pada Tuhan.  Murid dapat mengetahui bahawa masa yang dibazirkan tidak mungkin diulang kembali.  Maka, jelaslah di sini bahawa menepati masa merupakan antara amalan nilai murni yang wajib dijadikan prinsip hidup.

Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa amalan nilai murini tidak boleh dipandang enteng oleh masyarakat.  Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mestilah saling bekerjasama dan bukannya bersikap bagai enau dalam belukar dalam menghadapi sebarang isu berkaitan senario ini.  Semoga segala usaha yang dilakukan berjaya memastikan amalan nilai murni murid semakin teguh. Bak kata pepatah, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan.  Sebagai penutup bicara, marilah sama-sama kita hayati sebuah  ungkapan yang bermakna iaitu Remaja Berkualiti Pemangkin Kecemerlangan Ummah.

KC18-Kelebihan Melanjutkan Pelajaran ke IPT-Johor 2018

Karangan adalah panduan untuk pelajar berkemahiran sederhana dalam penulisan karangan. Moga dapat membantu.

Gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit.  Madah hikmah ini amat bertepatan dengan impian melanjutkan pelajaran ke menara gading sehingga menjadi bual bicara rakyat Malaysia yang kian celik tentang kepentingannya.  Hal ini demikian kerana pelajar zaman milenium ini mengetahui bahawa melanjutkan pelajaran ke menara gading mendatangkan banyak impak positif terutamanya untuk masa depan yang lebih gemilang.  Sehubungan dengan itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk meningkatkan kesedaran berkaitan isu ini dalam kalangan remaja sehingga mencapai objektifnya bak pepatah alang-alang berdakwat biar hitam.  Persoalan yang akan menjadi topik perbincangan seterusnya ialah apakah kelebihan melanjutkan pelajaran ke institut pengajian tinggi (IPT)?

Bunga cendana bunga teratai, idea perdana pembuka tirai.  Idea utama yang ingin diketengahkan dalam senario ini ialah pemegang diploma atau ijazah bakal mendapat peluang pekerjaan yang luas selepas berhempas pulas belajar dalam jurusan yang diminati.  Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia memerlukan banyak tenaga kerja mahir dalam pelbagai sektor untuk memacu kemajuan negara ke arah Transfomasi Nasional 50.  Antara contoh yang boleh dikemukakan dalam hal ini ialah negara masih kekurangan tenaga pakar dalam bidang kesihatan sehingga terpaksa menggaji doktor pakar dari negara luar.  Begitu juga dengan arkitek, jurutera bertaraf dunia dan lain-lain lagi.   Secara tidak langsung, hal ini membuktikan bahawa terdapat banyak peluang pekerjaan untuk  diisi oleh rakyat tempatan yang berkualiti dan berminda kelas pertama hasil asuhan di IPT terpilih.  Sudah terang lagi bersuluh bahawa mendapat peluang pekerjaan yang luas merupakan antara kelebihan melanjutkan pelajaran ke menara gading.

Burung tempua burung merbah, pendapat kedua mengorak langkah.  Tidak dapat disangkal bahawa mahasiswa lebih mendapat kepercayaan daripada masyarakat juga antara manfaat melanjutkan pelajaran ke IPT.  Situasi ini berkait rapat dengan kredibiliti dan kewibawaan yang diterapkan  dalam diri siswa dan siswi semasa belajar di IPT dan sikap ini terus diamalkan ke alam pekerjaan selepas menamatkan pembelajaran.  Contoh yang paling sesuai untuk menjelaskan situasi ini ialah siswa siswi telah didedahkan dengan pelbagai kemahiran semasa belajar termasuklah kemahiran komunikasi dan sahsiah yang tinggi melalui pelbagai program khidmat masyarakat.  Hal ini bermaksud masyarakat akan lebih yakin untuk menyerahkan amanah kepada insan yang bukan sahaja berilmu malahan mempunyai kemahiran interpersonal yang baik serta jaringan yang lebih luas.  Tidak dapat dinafikan lagi bahawa mendapat kepercayaan masyarakat  adalah sebahagian daripada kemaslahatan meneruskan pengajian ke IPT.

Buah pauh buah ara, fakta kukuh penyambung bicara.  Graduan IPT biasanya mempunyai pendapat yang lebih tinggi turut mewarnai topik perbincangan berkaitan kepentingan melanjutkan pelajaran ke IPT.  Hal  ini dapat dijelaskan dengan peluang kerja dengan gaji lumayan yang ditawarkan oleh pihak majikan sesuai dengan kepakaran dan kemahiran yang dimiliki oleh graduan IPT.  Contoh yang boleh kita kupas ialah emolumen permulaan seorang lepasan universiti di jabatan kerajaan ialah RM3000 ke atas berbanding emolumen seorang pemegang sijil.  Kita mengetahui bahawa semakin tinggi taraf pendidikan seseorang, semakin tinggi pendapatan yang diterima dan hal inilah yang menyebabkan ada pekerja sanggup mengambil cuti untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.  Sudah terang lagi bersuluh bahawa pendapatan yang lumayan merupakan antara faedah menjadi graduan menara gading.

Akhir kalam, sudah terang lagi bersuluh bahawa impian melanjutkan pelajaran ke menara gading tidak boleh dipandang enteng oleh masyarakat.  Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mestilah saling bekerjasama dan bukannya bersikap bagai enau dalam belukar dalam menghadapi sebarang isu berkaitan senario ini.  Semoga segala usaha yang dilakukan berjaya memastikan pelajar yang melanjutkan pelajaran ke menara gading semakin berkualiti.  Bak kata pepatah, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan.  Sebagai penutup bicara, marilah sama-sama kita hayati sebuah  ungkapan yang bermakna iaitu Modal Insan Minda Kelas Pertama Impian Negara Terbilang.

KC18-Aktiviti Minggu Bahasa

Tema : Minggu Bahasa

Fokus Soalan : Aktiviti Minggu bahasa peringkat sekolah

Isi :

 1. aktiviti persembahan
 2. aktiviti pertandingan
 3. aktiviti penulisan

 Bahasa Jiwa Bangsa.  Madah hikmah ini amat bertepatan dengan isu minggu bahasa sehingga menjadi bual bicara oleh pelajar yang kian celik tentang kepentingannya.  Hal ini demikian kerana pelajar negara ini mengetahui bahawa minggu bahasa di sekolah mendatangkan banyak faedah.  Sehubungan dengan itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk meningkatkan kesedaran berkaitan isu ini dalam kalangan remaja sehingga mencapai objektifnya bak pepatah alang-alang berdakwat biar hitam.  Persoalan yang akan menjadi topik perbincangan seterusnya ialah apakah aktiviti minggu bahasa di sekolah?

Idea utama yang ingin diketengahkan dalam senario ini ialah pihak sekolah mengadakan aktiviti persembahan sebagai aktiviti minggu bahasa.  Hal ini dikatakan sedemikian kerana aktiviti persembahan mampu menarik perhatian para pelajar untuk mendalami bahasa secara tidak langsung.  Antara contoh yang boleh dikemukakan dalam hal ini ialah pelajar-pelajar dilatih untuk menghafal skrip lakonan menggunakan dialog dan intonasi yang betul untuk membuat persembahan.  Secara tidak langsung, aktiviti ini dapat mendidik pelajar yang berlakon dan juga penonton untuk mempraktikkan penggunaan bahasa yang betul.  Sudah terang lagi bersuluh bahawa aktiviti persembahan merupakan antara aktiviti minggu bahasa yang sesuai diadakan di sekolah.

Tidak dapat disangkal bahawa aktiviti penulisan juga antara aktiviti minggu bahasa di sekolah.  Situasi ini berkait rapat dengan kemahiran menzahirkan idea baru menggunakan bahasa untuk disampaikan kepada pembaca.  Contoh aktiviti yang paling sesuai untuk menjelaskan situasi ini ialah bengkel menghasilkan sajak, puisi atau menulis karangan yang cemerlang.  Hal ini bermaksud pelajar diberi peluang untuk menyampaikan idea mereka dengan menggunakan kosa kata yang betul dan teknik yang tepat dalam penulisan.  Tidak dapat dinafikan lagi bahawa aktiviti penulisan adalah sebahagian daripada aktiviti minggu bahasa di sekolah.

Selain itu, aktiviti pertandingan turut mewarnai topik perbincangan berkaitan aktiviti minggu bahasa di sekolah.  Hal  ini bermaksud pelajar dapat mempraktikkan pengetahuan tentang sesuai isu dengan menggunakan bahasa baku melalui pertandingan yang diadakan.  Contoh pertandingan yang boleh kita kupas ialah pertandingan pidato, syarahan, debat, mendeklamasikan puisi dan sebagainya.  Remaja akan dapat mengetahui bahawa kemahiran menggunakan bahasa yang betul melambangkan jati diri rakyat Malaysia.  Maka, jelaslah di sini bahawa aktiviti pertandingan merupakan antara aktiviti minggu bahasa yang baik untuk dilaksanakan di sekolah.

Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa minggu bahasa tidak boleh dipandang enteng oleh masyarakat.  Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mestilah saling bekerjasama dan bukannya bersikap bagai enau dalam belukar dalam menghadapi sebarang isu berkaitan senario ini.  Semoga segala usaha yang dilakukan berjaya memastikan minggu bahasa semakin dinaiktaraf. Bak kata pepatah, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan.  Sebagai penutup bicara, marilah sama-sama kita hayati sebuah  ungkapan yang bermakna iaitu Bahasa Kebangsaan Pemangkin Kecemerlangan Negara.

KC17 – Langkah Memupuk Jati Diri Remaja-PCB Pahang 2018

Tema : Jati diri remaja

Fokus Soalan : usaha-usaha untuk memupuk jati diri remaja

Isi :

 1. menghargai jasa tokoh negara
 2. kempen oleh pihak kerajaan
 3. menghayati mata pelajaran sejarah

 

Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.  Madah hikmah ini amat bertepatan dengan isu jati diri remaja sehingga menjadi bual bicara oleh rakyat Malaysia yang kian celik tentang kepentingannya.  Hal ini demikian kerana rakyat negara ini mengetahui bahawa jati diri remaja mendatangkan banyak faedah.  Sehubungan dengan itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk meningkatkan kesedaran berkaitan isu ini dalam kalangan remaja sehingga mencapai objektifnya bak pepatah alang-alang berdakwat biar hitam.  Persoalan yang akan menjadi topik perbincangan seterusnya ialah apakah usaha-usaha untuk memupuk jati diri remaja?

Idea utama yang ingin diketengahkan dalam senario ini ialah remaja perlu diasuh menghargai jasa tokoh pejuang tanah air sebagai usaha untuk memupuk jati diri mereka.  Hal ini dikatakan sedemikian kerana tokoh pejuang negara telah berkorban masa, harta, tenaga dan nyawa untuk membebaskan negara daripada penjajah.  Antara contoh yang boleh dikemukakan dalam hal ini ialah ibu bapa dan pihak sekolah mendidik remaja untuk menghargai dan menghayati pengorbanan Tunku Abdul Rahman serta rakyat Tanah Melayu yang bertungkus lumus untuk mendapatkan kemerdekaan negara.  Secara tidak langsung, pengorbanan ini dapat menjadi pedoman kepada remaja untuk menghargai kemerdekaan yang dinikmati hasil jerih perih pejuang negara.  Sudah terang lagi bersuluh bahawa menghargai jasa tokoh negara merupakan antara usaha untuk memupuk jati diri remaja.

Tidak dapat disangkal bahawa kempen oleh pihak kerajaan juga antara usaha memupuk jati diri remaja.  Situasi ini berkait rapat dengan tanggungjawab pihak kerajaan untuk melaksanakan kempen memupuk jati diri remaja secara menyeluruh ke seluruh negara demi memastikan negara mempunyai bakal pemimpin negara.  Contoh kempen yang paling sesuai untuk menjelaskan situasi ini ialah setiap sekolah di Malaysia diwajibkan untuk menganjurkan sambutan Bulan Kemerdekaan secara besar-besaran  dan program Sehati Sejiwa yang melibatkan semua rakyat Malaysia.  Hal ini bermaksud remaja diberi peluang untuk menikmati imbasan detik-detik bersejarah supaya mereka dapat memupuk rasa cinta akan negara.  Tidak dapat dinafikan lagi bahawa kempen oleh pihak kerajaan adalah sebahagian daripada usaha memupuk jati diri remaja.

Selain itu, menghayati matapelajaran Sejarah turut mewarnai topik perbincangan berkaitan strategi memupuk jati diri remaja.  Hal  ini bermaksud remaja akan mendapat pengetahuan tentang detik-detik penting yang berlaku dalam negara kita daripada guru Sejarah yang pakar dalam bidang sejarah.  Contoh detik sejarah yang boleh kita kupas ialah detik penjajahan tentera Jepun yang menyebabkan rakyat menderita dan hidup dalam ketakutan serta pengajaran yang dapat dijadikan pedoman.  Remaja akan dapat mengetahui bahawa mereka perlu mempunyai jati diri yang teguh untuk mengelakkan pisang berbuah kali kedua kerana kesan perang amat memudaratkan.  Maka, jelaslah di sini bahawa menghayati matapelajaran Sejarah merupakan antara langkah memupuk jati diri remaja yang perlu dipraktikkan sejak muda.

Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa jati diri remaja tidak boleh dipandang enteng oleh masyarakat.  Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mestilah saling bekerjasama dan bukannya bersikap bagai enau dalam belukar dalam menghadapi sebarang isu berkaitan senario ini.  Semoga segala usaha yang dilakukan berjaya memastikan jati diri remaja semakin teguh.  Bak kata pepatah, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Sebagai penutup bicara, marilah sama-sama kita hayati sebuah  ungkapan yang bermakna iaitu Remaja Berkualiti Pemangkin Kecemerlangan Ummah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KC16- Peranan Pemimpin Pelajar- PCB Kelantan 2018

Contoh karangan adalah untuk panduan pelajar sederhana dalam penulisan karangan.   Moga membantu.

Tema : Pemimpin pelajar
Fokus Soalan : Peranan pemimpin pelajar

Isi :

 1. memastikan peraturan sekolah dipatuhi
 2. membantu menjayakan program sekolah
 3. membantu menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah

 

Pemimpin Berkualiti Impian Negara.  Madah hikmah ini amat bertepatan dengan isu pemimpin pelajar di sekolah sehingga menjadi bual bicara warga sekolah yang kian celik tentang kepentingannya.  Hal ini demikian kerana rakyat negara ini mengetahui bahawa menjadi pemimpin pelajar di sekolah mendatangkan banyak faedah seperti pelajar dapat mencungkil bakat memimpin dalam diri.  Pelbagai usaha berkaitan situasi ini telah dijalankan dan hasilnya agak memberangsangkan kerana pelajar semakin berminat untuk menjadi pemimpin pelajar di sekolah.  Sehubungan dengan itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk meningkatkan kesedaran berkaitan isu ini dalam kalangan pelajar sehingga mencapai objektifnya bak pepatah alang-alang berdakwat biar hitam.  Persoalan yang akan menjadi topik perbincangan seterusnya ialah apakah tanggungjawab pemimpin pelajar di sekolah?

Idea utama yang ingin diketengahkan dalam senario ini ialah pemimpin pelajar di sekolah bertanggungjawab memastikan peraturan sekolah dipatuhi.  Hal ini dikatakan sedemikian kerana pemimpin pelajar seperti pengawas sekolah diberi tanggungjawab untuk membantu guru mengesan salah laku yang dilakukan oleh pelajar agar sekolah dalam keadaan terkawal.  Antara contoh yang boleh dikemukakan dalam hal ini ialah pemimpin pelajar memastikan pelajar datang ke sekolah pada masa yang ditetapkan, tidak merokok di sekolah dan mengelakkan kes buli di sekolah.  Secara tidak langsung, kes-kes disiplin dapat dikurangkan dengan bantuan pemimpin pelajar yang berkualiti.  Sudah terang lagi bersuluh bahawa memastikan peraturan sekolah dipatuhi merupakan antara peranan pemimpin pelajar.

 Tidak dapat disangkal bahawa membantu menjayakan program sekolah juga antara peranan pemimpin pelajar.  Situasi ini berkait rapat dengan penganjuran pelbagai program di sekolah sama ada dalam bidang kurikulum, kokurikulum ataupun sahsiah yang memerlukan banyak tenaga kerja.  Contoh yang paling sesuai untuk menjelaskan situasi ini ialah pemimpin pelajar membantu guru menjayakan Sambutan Hari Guru, Sambutan Bulan Kemerdekaan, Kejohanan Sukan Tahunan dan lain-lain lagi.  Hal ini bermaksud pemimpin pelajar dilatih untuk membantu meringankan beban tugas guru di samping melancarkan perjalanan program.  Tidak dapat dinafikan bahawa membantu menjayakan program sekolah adalah sebahagian daripada tugas murni pemimpin pelajar di sekolah.

 Selain itu, memantau kebersihan dan keceriaan sekolah turut mewarnai topik perbincangan berkaitan tanggungjawab pemimpin pelajar. Situasi ini bermaksud setiap pemimpin pelajar perlu meronda kawasan sekolah mengikut jadual yang telah ditetapkan dan membuat laporan kepada guru bertugas.  Contoh laporan yang boleh kita kupas adalah tentang kerosakan yang mungkin membahayakan, sikap membuang sampah merata-rata dalam kalangan pelajar dan kegiatan vandalisme yang berlaku.  Mereka mengetahui bahawa laporan ini dapat membantu guru mengambil tindakan selanjutnya untuk memperbaiki keadaan.  Maka, jelaslah di sini bahawa memantau kebersihan dan keceriaan sekolah merupakan antara tugas pemimpin pelajar.

Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa pemimpin pelajar seperti pengawas sekolah, pengawas pusat sumber dan pengawas koperasi tidak boleh dipandang enteng oleh masyarakat.  Sebagai pelajar yang bertanggungjawab, kita mestilah saling bekerjasama dan bukannya bersikap bagai enau dalam belukar dalam menghadapi sebarang isu berkaitan senario ini.  Semoga segala usaha yang dilakukan berjaya memastikan peranan pemimpin pelajar semakin mantap.  Bak kata pepatah, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan.  Sebagai penutup bicara, marilah sama-sama kita hayati sebuah  ungkapan yang bermakna iaitu Pemimpin Berkualiti Pemangkin Kecemerlangan Negara.

 

 

 

 

 

 

KC15 : Kebaikan Mengadakan Rumah Terbuka – PCB Perak 2018

Contah karangan adalah untuk panduan pelajar berkemahiran sederhana dalam penulisan karangan.  Moga membantu.

Orang memberi kita merasa, orang berbudi kita berbahasa.  Madah hikmah ini amat bertepatan dengan isu amalan rumah terbuka sehingga menjadi bual bicara warga Malaysia yang kian celik tentang kepentingannya.  Hal ini demikian kerana rakyat negara ini mengetahui bahawa amalan rumah terbuka mendatangkan banyak faedah kepada masyarakat.  Sehubungan dengan itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk meningkatkan kesedaran berkaitan isu ini dalam kalangan rakyat sehingga mencapai objektifnya bak pepatah alang-alang berdakwat biar hitam.  Persoalan yang akan menjadi topik perbincangan seterusnya ialah apakah kebaikan-kebaikan mengadakan rumah terbuka?

Idea utama yang ingin diketengahkan dalam senario ini ialah amalan rumah terbuka dapat mengeratkan perpaduan.  Hal ini dikatakan sedemikian kerana tuan rumah biasanya akan menjemput sanak saudara, jiran tetangga, sahabat handai yang berlainan bangsa untuk hadir ke majlis tersebut.  Antara contoh yang boleh dikemukakan dalam hal ini ialah pertemuan tetamu pelbagai bangsa pada satu masa di suatu tempat yang sama akan mencipta ukhuwah baharu sesama mereka dan saling berkenalan ketika menjamu selera.  Secara tidak langsung, mereka dapat menjalinkan hubungan yang lebih erat dan bersikap lebih terbuka terhadap bangsa lain.  Sudah terang lagi bersuluh bahawa mengeratkan perpaduan merupakan antara kebaikan mengadakan rumah terbuka.

Tidak dapat disangkal bahawa masyarakat dapat memahami budaya kaum lain juga antara kelebihan mengadakan rumah terbuka.  Situasi ini berkait rapat dengan adat dan budaya tuan rumah yang perlu dihormati oleh tetamu atau sebaliknya.  Contoh yang paling sesuai untuk menjelaskan situasi ini ialah tuan rumah bukan Islam tidak akan menyediakan makanan yang tidak halal dimakan oleh tetamu beragama Islam.  Tetamu juga tidak akan membawa oleh-oleh yang melanggar pantang larang tuan rumah.  Hal ini bermaksud tuan rumah dan tetamu saling menghormati budaya yang berbeza dan hal ini dapat menghindari sebarang perbalahan.  Tidak dapat dinafikan lagi bahawa masyarakat dapat memahami budaya kaum lain adalah sebahagian daripada kelebihan mengadakan rumah terbuka.

Selain itu, dapat mengeratkan hubungan silaturahim turut mewarnai topik perbincangan berkaitan kepentingan mengadakan rumah terbuka.  Hal ini bermaksud setiap kali rumah terbuka diadakan, sahabat handai dan saudara mara akan mempunyai peluang keemasan untuk bersua muka dengan tuan rumah.  Contoh yang boleh kita kupas ialah kebanyakan masyarakat sangat sibuk dengan urusan kerja dan hanya dapat bertemu pada masa cuti perayaan yang agak panjang, justeru mengadakan rumah terbuka merupakan wadah terbaik.  Kita mengetahui bahawa hubungan yang baik perlu diteruskan kerana hal ini membawa kebaikan dalam masyarakat ibarat bersatu teguh bercerai roboh.  Maka, jelaslah di sini bahawa dapat mengeratkan silaturahim merupakan antara kebaikan mengadakan rumah terbuka.

Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa amalan rumah terbuka tidak boleh dipandang enteng oleh masyarakat.  Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mestilah saling bekerjasama dan bukannya bersikap bagai enau dalam belukar dalam menghadapi sebarang isu berkaitan senario ini.  Semoga segala usaha yang dilakukan berjaya memastikan amalan rumah terbuka semakin dipraktikkan.  Bak kata pepatah, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan.  Sebagai penutup bicara, marilah sama-sama kita hayati sebuah  ungkapan yang bermakna iaitu Rumah Terbuka Pemangkin Perpaduan Negara.

Perasaan

Kedah 2018

Latar masyarakat ialah gambaran kehidupan masyarakat yang dipaparkan dalam sesebuah karya termasuk novel. Huraikan dua latar masyarakat dalam sebuah novel yang anda pelajari.

Dalam novel Songket Berbenang Emas, karya Khairuddin Ayip, terdapat beberapa latar masyarakat yang dipaparkan.

Latar masyarakat yang dipaparkan ialah masyarakat yang penyayang.  Dahlia menyayangi ahli keluarga.  Dia sanggup mengambil keputusan untuk keluar dari asrama semata-mata untuk menjaga adik-adiknya semasa ayah dan ibunya dimasukkan ke hospital.

Seterusnya, masyarakat yang insaf akan kesilapan diri.  Abu Bakar insaf akan kesilapannya yang suka membuang masa dengan rakan-rakannya.  Dia juga insaf akan kesalahannya yang telah mencuri kambing milik abahnya sendiri. Manakala Nek Kiah akhirnya insaf akan sikapnya terhadap keluarga Dahlia apabila Dahlia dan keluarganya banyak membantu beliau ketika sakit sedangkan anak-anak lain yang amat disayangi langsung tidak menziarahinya