Karangan B- Kerja Sementara

Kecenderungan pelajar lepasan SPM bekerja sementara menunggu keputusan peperiksaan salah satu usaha pelajar untuk meringankan beban kewangan ibu bapa.  Sebagai pelajar, anda juga berazam akan berbuat demikian sementara menunggu keputusan SPM.

Huraikan manfaat-manfaat yang akan diperoleh pelajar dengan melakukan kerja sementara tersebut.

KAJIAN SOALAN

Tema : Pelajar bekerja sementara menunggu keputusan peperiksaan

Fokus Soalan (FS) : manfaat-manfaat yang akan diperoleh pelajar dengan melakukan kerja sementara

Contoh isu berkaitan tema : Kecenderungan pelajar lepasan SPM bekerja sementara menunggu keputusan peperiksaan salah satu usaha pelajar untuk meringankan beban kewangan ibu bapa

Pihak yang terlibat

Ungkapan menarik

Format