(No title)

 

 

 

 

 

Soalan 1

Kesalahan Istilah/Kata dan Kesalahan Bahasa


Melalui Dasar Perindustrian Negara, Industri Kecil dan Sederhana(IKS) telah melahirkan industrialis-industrialis berwibawa yang dapat memainkan peranan baik dalam usaha Malaysia untuk menjadi sebuah negara industri.Istilah/Kata Pembetulan
Kesalahan Bahasa Pembetulan