Latihan Peribahasa-Memberi maksud

  1. cakar ayam
  2. sambil menyelam minum air
  3. seperti kera mendapat bunga

Jawapan :

  1. Tulisan yang sangat buruk / sukar dibaca
  2. Sekali melakukan sesuatu pekerjaan, dua/ tiga/lebih maksud tercapai
  3. Mendapat / diberi sesuatu  tetapi tidak tahu / dapat menggunakannya / menghargainya