KC14-Kesan Penerokaan Hutan yang Tidak Terkawal – PCB Terengganu 2018

Contah karangan adalah untuk panduan pelajar berkemahiran sederhana dalam penulisan karangan.  Moga membantu.

Tema : Penerokaan hutan
Fokus Soalan : Kesan penerokaan hutan yang tidak terkawal
Isi : 1. kemusnahan habitat flora dan fauna
: 2. berlaku bencana alam
: 3. peningkatan suhu bumi

Cegah sebelum parah.  Madah hikmah ini amat bertepatan dengan isu penerokaan hutan sehingga menjadi bual bicara warga Malaysia yang kian celik tentang kepentingannya. Hal ini demikian kerana rakyat negara ini mengetahui bahawa penerokaan hutan tanpa kawalan mendatangkan banyak impak negatif kepada masyarakat.  Pelbagai usaha berkaitan situasi ini telah dijalankan dan hasilnya tidak begitu memberangsangkan kerana masih banyak kes pencerobohan hutan dan kecurian balak bernilai yang berlaku.  Persoalan yang akan menjadi topik perbincangan seterusnya ialah apakah kesan penerokaan hutan yang tidak terkawal?

Idea utama yang ingin diketengahkan dalam senario ini ialah berlakunya kemusnahan habitat flora dan fauna.  Hal ini dikatakan sedemikian kerana hutan yang kaya dengan khazanah kayu balak, herba bermutu dan juga pelbagai spesies haiwan telah dimusnahkan angkara manusia tamak.  Antara contoh yang boleh dikemukakan dalam hal ini ialah apabila pembalak menebang pokok-pokok balak, haiwan-haiwan liar di hutan akan berhijrah untuk mencari tempat perlindungan baharu namun kawasan semakin terhad.  Secara tidak langsung, hal ini juga menyebabkan kepupusan flora dan fauna.  Sudah terang lagi bersuluh bahawa kemusnahan habitat flora dan fauna merupakan antara kesan penerokaan hutan yang tidak terkawal.

Tidak dapat disangkal bahawa bencana alam akan berlaku juga antara kesan penerokaan hutan tidak terkawal.  Situasi ini berkait rapat dengan fungsi hutan sebagai kawasan tadahan hujan yang semakin terjejas.  Keadaan yang paling sesuai untuk menjelaskan situasi ini ialah struktur tanah menjadi longgar kerana kurangnya akar pokok untuk mencengkam tanah lalu menyebabkan kejadian tanah runtuh.  Hal ini bermaksud hidupan akuatik turut terjejas kerana sungai tercemar dengan sisa-sisa runtuhan tanah.  Tidak dapat dinafikan lagi bahawa kejadian bencana alam adalah sebahagian daripada kesan penerokaan hutan yang tidak terkawal.

Selain itu, peningkatan suhu bumi turut mewarnai topik perbincangan berkaitan impak penerokaan hutan tanpa kawalan.  Situasi ini bermaksud hutan yang semakin berkurangan mencetuskan masalah kesan rumah hijau.   Contoh yang boleh kita kupas ialah gas karbon dioksida yang dibebaskan tidak mampu diproses sepenuhnya melalui fotosintesis kerana bilangan pokok yang terjejas sehingga menyebabkan bumi menjadi panas.  Kita juga mengetahui bahawa peningkatan suhu bumi ini akan mencetus pelbagai masalah kesihatan dan boleh menyebabkan bencana alam.  Maka, jelaslah di sini bahawa peningkatan suhu bumi merupakan akibat penerokaan hutan yang tidak terkawal.

Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa penerokaan hutan yang tidak terkawal tidak boleh dipandang enteng oleh masyarakat.  Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mestilah saling bekerjasama dan bukannya bersikap bagai enau dalam belukar dalam menghadapi sebarang isu berkaitan senario ini.  Semoga segala usaha yang dilakukan berjaya memastikan penerokaan hutan dilakukan dengan kawalan ketat.  Bak kata pepatah, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Sebagai penutup bicara, marilah sama-sama kita hayati sebuah ungkapan yang bermakna iaitu Alam Semula Jadi Pemangkin Kelestarian Hidup.