KC9-Pusat Sumber Sekolah

Contoh karangan ini adalah sebagai panduan pelajar kategori sederhana.  Moga dapat membantu.

Langkah 1 : Kajian Soalan

Tema – pusat sumber sekolah
Fokus Soalan (FS) – peranan pusat sumber sekolah
Contoh isu berkaitan tema  – murid malas ke pusat sumber sekolah
Isi 1 – pusat penempatan bahan-bahan sumber
Isi 2 – tempat murid-murid menghabiskan masa dengan berfaedah
Isi 3 – murid dapat mengakses ilmu melalui kemudahan elektronik
Ungkapan menarik – Pusat Sumber Gedung Ilmu
Format – pendapat

Langkah 2 : Menulis Pengenalan

Pusat Sumber Gedung Ilmu.  Madah hikmah ini amat bertepatan dengan pusat sumber sehingga menjadi bual bicara rakyat Malaysia yang kita celik tentang kepentingannya.  Hal ini demikian kerana rakyat negara ini mengetahui bahawa pusat sumber mendatangkan pelbagai impak positif.  Pelbagai usaha berkaitan situasi ini telah dijalankan dan hasilnya tidak begitu memberangsangkan kerana ramai murid masih malas ke pusat sumber.  Persoalan yang akan menjadi topik perbincangan seterusnya ialah apakah peranan pusat sumber sekolah? 66 patah perkataan

Idea utama yang ingin diketengahkan dalam senario ini ialah pusat sumber menjadi pusat penempatan bahan-bahan sumber.  Hal ini dikatakan sedemikian kerana murid dan guru memerlukan sebuah tempat untuk mendapatkan semua bahan pembelajaran dengan mudah.  Antara contoh yang boleh dikemukakan dalam hal ini ialah pusat sumber dilengkapi dengan buku-buku, majalah, surat khabar, kamus, bahan bantu mengajar, kemudahan Internet dan lain-lain.  Secara tidak langsung, murid dapat  belajar dengan lebih selesa kerana semua keperluan untuk belajar dapat diperoleh di sebuah pusat yang kondusif.   Sudah terang lagi bersuluh bahawa pusat penempatan bahan-bahan sumber merupakan antara peranan pusat sumber.

Tidak dapat disangkal bahawa pusat sumber menjadi tempat murid menghabiskan masa dengan berfaedah juga merupakan peranan pusat sumber.  Situasi ini berkait rapat dengan kemudahan yang ada di pusat sumber iaitu koleksi buku untuk dibaca oleh murid pada waktu rehat atau pada waktu selepas sesi persekolahan.  Contoh yang paling sesuai untuk menjelaskan situasi ini ialah murid boleh membaca buku cerita atau surat khabar dalam keadaan santai tanpa membazirkan masa bersembang kosong atau berkeliaran di kawasan sekolah.  Hal ini bermaksud murid tersebut akan dapat menambah ilmu pengetahuan selain dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan masalah sosial seperti aktivit membuli.  Tidak dapat dinafikan lagi bahawa tempat murid menghabiskan masa dengan berfaedah adalah sebahagian daripada peranan pusat sumber.

Selain itu, murid dapat mengakses ilmu melalui kemudahan elektronik turut mewarnai topik perbincangan berkaitan peranan pusat sumber.  Situasi ini bermaksud murid ke pusat sumber untuk mendapatkan maklumat menggunakan sumber selain buku yang disediakan di pusat sumber seperti televisyen, cakera padat, video dan kemudahan Internet.  Contoh yang boleh kita kupas ialah murid mengunakan kemudahan Pusat Akses yang terdapat di pusat sumber untuk mencari maklumat dengan pantas.  Secara tidak langsung, murid akan lebih berminat untuk belajar di pusat sumber.  Maka jelaslah di sini bahawa murid dapat mengakses ilmu melalui kemudahan elektronik merupakan antara fungsi pusat sumber.

Hasil penutup :

Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa pusat sumber tidak boleh dipandang enteng oleh masyarakat.  Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mestilah saling bekerjasama dan bukannya bersikap bagai enau dalam belukar untuk menghadapi sebarang isu berkaitan senario ini.  Semoga segala usaha yang dilakukan berjaya memastikan pusat sumber semakin dinaiktaraf.  Sebagai penutup bicara, marilah sama-sama kita hayati sebuah ungkapan yang bermakna iaitu Pusat Sumber Pemangkin Kecemerlangan Sekolah.