Persoalan-Kegigihan

Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu persoalan kegigihan watak utama yang terdapat dalam setiap novel.

Novel yang saya kaji ialan Jendela Menghadap Jalan karya Ruhaini Mat Darin.  Dalam novel ini terdapat persoalan kegigihan yang dipaparkan.

Terdapat persoalan kegigihan menyelesaikan konflik kekeluargaan.(persoalan).  Contohnya, Lili gigih membantu Che Jah dan anak-anaknya daripada terus menjadi mangsa penderaan Seman.  Lili mendapatkan bantuan Kak Mimah, pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam hal ini.

Persoalan seterusnya ialah kegigihan mencungkil rahsia reka bentuk jendela yang menghadap jalan.  Lili gigih bertanya berkali-kali kepada datuknya tentang punca jendela di kampung itu yang menghadap jalan walaupun datuknya tidak memperdulikan pertanyaannya itu.

Terdapat persoalan kegigihan menangani isu kubah.  Lili dan Danel gigih meyakinkan penduduk kampung untuk menyelesaikan isu kubah yang menjadi konflik dengan mencadangkan agar sebuah masjid baru dibina bagi kegunaan penduduk kampung.