Latihan Berbuat Istana Zaman Dahulu

Latihan Berbuat Istana Zaman Dahulu

Soalan 1
Berdasarkan rangkap pertama seloka di atas, apakah yang dilakukan oleh Pawang Raja?

Soalan 2
Berdasarkan rangkap kedua seloka di atas, berikan maksud Besar tersergam sembilan ruang.

Soalan 3
Apakah yang berlaku selepas istana itu siap dibina?

Soalan 4
Berdasarkan rangkap kedua, gambarkan keadaan istana raja yang telah siap dibina

Soalan 5
Berikan maksud bertakuk bersedinggam.

Soalan 6
Jelaskan tiga aspek gaya bahasa yang terdapat dalam seloka di atas

Soalan 7
Jika anda ingin memiliki sebuah rumah, apakah ciri-ciri rumah yang anda idamkan itu? Nyatakan tiga ciri rumah idaman anda

Soalan 8
Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mempertahankan seni ukiran dan seni binaan yang diwarisi daripada nenek moyang kita?

Soalan 9
Sebagai rakyat, mengapakah kita mesti menunjukkan ketaatan kita kepada seorang raja?

Soalan 10
Pada zaman moden ini, ramai orang gemar mengubah suai rumah walaupun terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi. Pada pendapat anda, mengapakah mereka sanggup bertindak sedemikian?