April 2019 archive

(No title)

          Index => Soalan 1 Kesalahan Istilah/Kata dan Kesalahan Bahasa Melalui Dasar Perindustrian Negara, Industri Kecil dan Sederhana(IKS) telah melahirkan industrialis-industrialis berwibawa yang dapat memainkan peranan baik dalam usaha Malaysia untuk menjadi sebuah negara industri.Istilah/Kata Pembetulan Kesalahan Bahasa Pembetulan  Check   Hint   OK  Index =>